Subscribe RSS
Witajcie w świecie hotelarstwa maj 09

Będąc ostatnio na targach w Gdańsku, podczas spotkania towarzyskiego padło pytanie, czy jesteśmy w stanie podać definicję hotelu, pensjonatu itd. ?

Zapadło długie milczenie i nikt nie był w stanie podać definicji z głowy. Trochę to wstyd, zważywszy, że większość osób na tym spotkaniu to hotelarze, praktycy w zawodzie i większość po kierunkowych studiach ( również ja ).

Dla samej siebie jaki i dla innych przypominam ( wiem, wiem wszyscy się kiedyś tego uczyli )  :)

 • Hotel - obiekt hotelarski zlokalizowany głównie w zabudowie miejskiej dysponujący co
  najmniej 10 pokojami, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych,
  świadczący szeroki zakres usług związanych z pobytem gości. Każdy hotel musi świadczyć
  usługi gastronomiczne. W zależności od wyposażenia i zakresu świadczonych usług
  wyróżnia się pięć kategorii hoteli: najwyższa- 5 gwiazdek, najniższa – 1 gwiazdka.
 • Motel - obiekt hotelarski zlokalizowany przy trasach komunikacji drogowej, który poza
  usługami hotelarskimi przystosowany jest również do świadczenia usług motoryzacyjnych
  i dysponuje parkingiem. Motel musi posiadać co najmniej 10 pokoi, w tym większość
  miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych. Każdy motel musi świadczyć usługi
  gastronomiczne. W zależności od wyposażenia i zakresu świadczonych usług wyróżnia się
  pięć kategorii moteli: najwyższa- 5 gwiazdek, najniższa – 1 gwiazdka.
 • Pensjonat- obiekt hotelarski, który świadczy usługi hotelarskie łącznie z całodziennym
  wyżywieniem i dysponuje co najmniej 7 pokojami. Musi świadczyć usługi gastronomiczne.
  W zależności od wyposażenia i zakresu świadczonych usług wyróżnia się pięć kategorii
  pensjonatów: najwyższa- 5 gwiazdek, najniższa – 1 gwiazdka.
 • Inny obiekt hotelowy – obiekt noclegowy, podzielony na pokoje, podlegający jednemu
  zarządowi, świadczący pewne usługi, w tym przynajmniej codzienne sprzątanie pokoi,
  słanie łóżek i mycie urządzeń sanitarnych (np. obiekt spełniający zadania hotelu, motelu lub
  pensjonatu, któremu nie została nadana kategoria).
 • Dom wycieczkowy – obiekt położony na obszarze zabudowanym lub w pobliżu zabudowy,
  posiadający co najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowany do samoobsługi klientów
  oraz świadczący minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów. Każdy dom
  wycieczkowy musi posiadać przynajmniej jedną placówkę gastronomiczną. W zależności
  od wyposażenia i zakresu świadczonych usług wyróżnia się trzy kategorie domów
  wycieczkowych: najwyższa – kat. I, najniższa – kat. III.
 • Schronisko - obiekt położony poza obszarem zabudowanym, przy szlakach turystycznych,
  świadczący minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów. Schronisko posiada
  przynajmniej jedną palcówkę gastronomiczną. Pojęcie „schronisko” nie obejmuje schronisk
  młodzieżowych.
 • Schronisko młodzieżowe – obiekt przeznaczony do indywidualnej i grupowej turystyki
  młodzieżowej, dostosowany do samoobsługi klientów. Schronisko młodzieżowe jest
  placówką zlokalizowaną w samodzielnym budynku lub w wydzielonej części budynku. W
  zależności od wyposażenia i zakresu świadczonych usług wyróżnia się trzy kategorie
  schronisk młodzieżowych: najwyższa – kat. I, najniższa – kat. III.
 • Szkolne schronisko młodzieżowe – placówka oświatowo-wychowawcza umożliwiająca
  rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku
  i organizacji czasu wolnego.
 • Ośrodek wczasowy – obiekt (lub zespół obiektów) noclegowy przeznaczony i przystosowany
  do świadczenia wyłącznie lub głównie usług związanych z wczasami.
 • Ośrodek kolonijny – obiekt (lub zespół obiektów) noclegowy przeznaczony i przystosowany do świadczenia wyłącznie lub głównie usług związanych z koloniami.
 • Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy – obiekt (lub zespół obiektów) noclegowy przeznaczony i przystosowany do przeprowadzania kursów, konferencji, szkoleń, zjazdów itp. Może być także przystosowany do świadczenia usług wczasowych.
 • Dom pracy twórczej – obiekt, w którym są zapewnione właściwe warunki do wykonywania pracy twórczej i wypoczynku twórców, wykorzystywany również (głównie przez ich rodziny) jako ośrodek wczasowy.
 • Zespoły ogólnodostępnych domków turystycznych – domek turystyczny – budynek niepodpiwniczony, posiadający nie więcej niż cztery pokoje, dostosowany do świadczenia usług typu hotelarskiego. Domki turystyczne mogą tworzyć zespoły ogólnodostępnych domków turystycznych a także organizacyjnie wchodzić w skład innych obiektów noclegowych. W grupie zespoły ogólnodostępnych domków turystycznych mogą znajdować się również miejsca kempingowe.
 • Kemping - teren zwykle zadrzewiony, strzeżony, oświetlony, mający stałą obsługę recepcyjną i wyposażony w urządzenia (sanitarne, gastronomiczne, rekreacyjne) umożliwiające turystom nocleg w namiotach, mieszkalnych przyczepach samochodowych, a także przyrządzanie posiłków oraz parkowanie pojazdów samochodowych. W zależności od wyposażenia i zakresu świadczonych usług wyróżnia się cztery kategorie kempingów: najwyższa – 4 gwiazdki, najniższa – 1 gwiazdka.
 • Pole biwakowe – wydzielone miejsce w terenie zadrzewionym, niestrzeżone, oznakowane i ogrodzone prowizorycznie, umożliwiające turystom nocleg w namiotach. Na polu biwakowym znajdują się punkty poboru wody pitnej, podstawowe urządzenia sanitarne i tereny rekreacyjne.
 • Ośrodek wypoczynku sobotnio-niedzielnego i świątecznego – zespół obiektów i urządzeń zlokalizowanych w niedużej odległości od aglomeracji miejskiej w bezpośrednim sąsiedztwie terenów o walorach przyrodniczych korzystnych dla rekreacji, w strefach z zapewnioną komunikacją środkami przewozu publicznego. Ośrodek wyposażony jest zgodnie z potrzebami krótkotrwałego wypoczynku i rekreacji. Umożliwia obsłużenie jednocześnie znacznej liczby osób o różnych upodobaniach. Obiekty noclegowe wchodzące w skład ośrodka mogą być wykorzystywane na potrzeby wczasów.
 • Zakład uzdrowiskowy - zakład opieki zdrowotnej położony na terenie uzdrowiska i wykorzystujący przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych naturalne zasoby lecznicze uzdrowiska i świadczący usługi noclegowe.
 • Pozostałe niesklasyfikowane - obiekty, które w czasie niepełnego wykorzystania zgodnie z ich przeznaczeniem lub w części, pełnią funkcję obiektu noclegowego dla turystów. Są to m.in. internaty, domy studenckie, hotele robotnicze itp. Do 2004 roku do grupy tej zaliczano również obiekty, które nie spełniają wymogów kategoryzacyjnych dla poszczególnych rodzajów obiektów.

(Ustawa o Usługach Tur. z 1997r.)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

*


jeden − = 0