Subscribe RSS
Hotelarstwo w Polsce – liczby lut 23

Zgodnie ze stanem w dniu 31 lipca 2007 roku (najaktualniejszy raport) w Polsce było zarejestrowanych 6718 obiektów zbiorowego zakwaterowania, w których znajdowało się 582,1 tys. miejsc noclegowych.

Z opracowanych danych wynika, że obiekty w Polsce są średniej wielkości – przeciętnie dysponują 87
miejscami noclegowymi. W 2007 roku liczba wszystkich obiektów i miejsc noclegowych wzrosła odpowiednio o 0,4% i 1,3% w porównaniu z rokiem poprzednim.
Zarejestrowana baza noclegowa badana przez GUS obejmuje 18 rodzajów obiektów zbiorowego zakwaterowania.
Wśród nich najliczniejszą grupę, stanowiły hotele (1370 obiektów),które oferowały 141,1 tys. miejsc noclegowych, co oznacza wzrost liczby miejsc noclegowych o 5,5% w porównaniu ze stanem z poprzedniego roku. Nieco mniej liczną grupą były ośrodki wczasowe (1298), w których liczba miejsc noclegowych wyniosła w 2007 roku 134,0 tys. tj. 23% ogólnej liczby miejsc noclegowych.
Blisko połowa wszystkich zasobów jest zlokalizowana w czterech województwach o dużych walorach turystycznych:

1. zachodniopomorskim – 848 (12,6%)
2. małopolskim – 843 (12,5%)
3. pomorskim – 807 (12,0%)
4. dolnośląskim – 720 (10,7%).

Województwa o najmniejszej liczbie obiektów noclegowych to:

1. łódzkie – 219 (3,3%)
2. podlaskie – 169 (2,5%)
3. świętokrzyskie – 129 (1,9%)
4. opolskie – 121 (1,8%)

W województwie mazowieckim w, Warszawie koncentruje się 82,2% całej podaży miejsc noclegowych w hotelach. Znaczna koncentracja bazy hotelowej występuje także w Krakowie (67,9% miejsc noclegowych w hotelach w województwie małopolskim) i Wrocławiu (32,6% miejsc noclegowych w hotelach w województwie dolnośląskim).

Category: turystyka w Polsce
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

2 Responses

  1. 1
    Firma 

    Patrząc na te statystyki widać jak wiele miejsc jest niedocenionych….gdyby były to i hotelarstwo by się tam bardziej rozwinęło…

  2. Miejsc noclegowych, hoteli, jest coraz więcej. Samo Euro 2012 spowodowało budowę ogromnej liczby baz hotelowych.

Leave a Reply

*


osiem × = 16